لوگو برگزارکننده

اولین مسابقه فیلم کوتاه آشپزی با موضوع آشپزی ایرانی

 

نفر سوم

یک ربع سکه بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام

نفر اول

یک سکه تمام بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام

نفر دوم

یک نیم سکه بهار آزادی

 
تجاری سازی فیلم آموزشی تهیه شده
 
لوح تقدیر با امضای داوران و خیریه یاوران ایتام