لوگو برگزارکننده

مسابقه نقاشی مهدهای کودک با موضوع خانواده

زمانبندی مسابقه

زمان شروع مسابقه: 1395/10/15
زمان اتمام مسابقه: 1395/12/15
زمان اعلام نتایج : 1396/01/15

زمان گذشته 100%